Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB zaprasza do udziału w konferencji naukowej nt.: "Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki", której organizatorami są: Sekcja Myśli Politycznej im. Ronalda Reagana oraz Stowarzyszenie Libertariańskie.

Termin: 19 maja 2017 r.
Miejsce: Aula Wydziału Historyczno-Soccjologicznego, Plac Uniwersytecki 1

program konferencji