Dziekan i Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
zawiadamiają, że dnia 9 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w sali 108A,
Wydział Historyczno-Socjologiczny, Plac NZS 1
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Pani mgr Anny Idzior-Mironowicz

więcej...