Uprzejmie informujemy, iż Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB zakupił dostęp do bazy JSTOR - kolekcji Arts & Sciences VII. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 6 czerwca 2017 r., o godz. 13.00, w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki, sala 108A. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Kowalczyk, przedstawiciel firmy ABE/IPS.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.