W dniach 29-30 czerwca 2017 r. Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Instytutem Studiów Kobiecych organizują II ogólnopolską konferencję naukową pt. "Prasa organizacji politycznych" z cyklu "Polityka i politycy w parsie XX i XXI w.". W konferencji udział wezmą Prelegenci z kilkunastu ośrodków naukowych kraju, m.in. z UW, UWr, UMCS, UŁ, IHPAN, UMK, UJK, PAU, UP KEN, IPN, UwB . W drugim dniu konferencji Goście odbędą również wizytę studyjną w Supraślu.

Program konferencji pdfPrasa organizacji politycznych.pdf