JĘZYK CHIŃSKI na kierunku STUDIA WSCHODNIE w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

Kierunek STUDIA WSCHODNIE oferowany w IHiNP UwB doskonale wpisuje się w światowy nurt rozwijania tzw. studiów regionalnych (area studies). Jego unikatowość polega na tym, że oferowane są bloki tematyczne pozwalające na kompleksową analizę specyfiki najważniejszych krajów postradzieckich oraz Dalekiego Wschodu. Studia umożliwią zdobycie kwalifikacji pozwalających absolwentom na skuteczne nawiązywanie kontaktów o charakterze politycznym, kulturalnym, ekonomicznym i turystycznym z partnerami na rynkach wschodnich. Uzupełnieniem zdobytych podczas studiów kompetencji będzie umiejętność posługiwania się językami obcymi, w tym jednym wschodnioeuropejskim oraz językiem chińskim (mandaryńskim). Lektorat poprowadzi doświadczony nauczyciel języka.

Zajęcia będą realizowane przez kadrę naukową Wydziału Historyczno-Socjologicznego, która od wielu lat prowadzi badania nad problematyką wschodnią oraz pracuje w wielokulturowym środowisku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie wielu krajów wschodnich.


  • W ramach kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (II st.) proponujemy dwa nowe bloki tematyczne:
    • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W XXI WIEKU
    • OBLICZA CYWILIZACYJNE OBSZARU POSTRADZIECKIEGO