Jak co roku Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi badania ankietowe wśród studentów i absolwentów, których celem jest monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia. Uzyskane w ten sposób odpowiedzi posłużą podnoszeniu standardów nauczania na naszym Wydziale. Z góry dziękujemy za rzetelne wypełnienie poniższych ankiet, co zajmie jedynie kilka minut.

Ankieta dla studentów: http://whs.experior.ehost.pl/index.php/341841?lang=pl

Ankieta dla absolwentów: http://whs.experior.ehost.pl/index.php/351745?lang=pl

Ankiety oceniające poszczególne przedmioty można wypełnić w systemie USOS.