Dziekan i Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
zawiadamiają, że dnia 27 września 2017 r. o godz. 13:00
na Wydziale Historyczno-Socjologicznym w sali 108A, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Pani mgr Małgorzaty Skowrońskiej

pdfwięcej...