W ramach realizacji międzynarodowego projektu FOSTERC, 3-4 października w Belarusian State Pedagogical University oraz Belarusian State University w Mińsku oraz 17-18 października w Polotsk State University w Novopołotsku i   Belarusian State Economic University w Mińsku odbyły się warsztaty na temat wdrażania w szkolnictwie wyższym procesu bolońskiego. Szkolenia dla partnerów białoruskich prowadzili uczestnicy projektu z uczelni europejskich (m. in. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB - koordynator zespołu polskiego i dr Adela García-Aracil z Hiszpanii, lider projektu, Danguolė Šalavėjienė z Litwy). Ponadto podczas szkoleń zespół UwB prezentował zasady wdrażania systemu ECTS (ECTS credit allocation the basisand the example of University of Bialystok) oraz odbywał indywidulane konsultacje w Institute for Higher Education Mińsku, dotyczące procedur kształcenia w państwach Unii Europejskiej.

W listopadzie planowane są kolejne warsztaty na uniwersytetach białoruskich - w Grodnie, Brześciu i Gomlu.

Fotografia:
Seminarium warsztatowe w Belarusian State Economic University w Mińsku (od prawej: dr Adela García-Aracil - Polytechnic University of Valencia, doc. Valentina Simkhovicz - Belarusian State Economic University, Danguolė Šalavėjienė - Lithuanian Pedagogical University, dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, Juha Jaatinen - University of Turku)