Dyrekcja Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB oraz
Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Białymstoku
w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości
zapraszają na spotkanie z weteranami walk o niepodległość
prof. Witoldem Czarneckim i mjr Kazimierzem Czaplo,
którzy wspominać będą uroczystości 11 listopada sprzed 1939 r.

 Spotkanie rozpocznie się 10 listopada (piątek) o godz. 12.00 w budynku Wydziału
Historyczno-Socjologicznego UwB, Plac NZS 1, sala nr 48

 Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu