Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej. Oferta skierowana jest do pracowników naukowych, studentów i doktorantów i obejmuje wyjazdy zagraniczne na:
- staże naukowo-badawcze,
- wizyty studyjne i badawcze,
- pobyty naukowo-badawcze,
- studia,
- letnie kursy językowe

Oferta obejmuje następujące kraje: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Chorwacja, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Litwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Szczegółowe informacje dot. wyjazdów i terminów składania wniosków znajdują się stronach:
Dla studentów: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa
Dla naukowców i doktorantów: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

Zainteresowane osoby powinny złożyć komplet oryginalnych dokumentów wraz z podpisami w Dziale Współpracy Międzynarodowej UwB nie później niż 10 dni przed wymaganym terminem wskazanym w linku. Dział Współpracy przygotuje pismo przewodnie z uczelni niezbędne do zgłoszenie wniosku, a także, w miarę możliwości, służy wszelką pomocą w zakresie przygotowania wniosku.