pnowak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. Stopnie i tytuły naukowe:

 • Profesor nadzwyczajny – Wydział Historyczno-Socjologiczny Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku (2014)
 • Doktor habilitowany nauk humanistycznych – Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2012)
 • Doktor filozofii - IFiS PAN (2002)
 • Magister filozofii - Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (1994)

 

2. Zainteresowania badawcze:

 • Filozofia literatury
 • Filozofia religii
 • Filozofia starożytna
 • Filozofia polityczna (Hannah Arendt, Leo Strauss)
 • Shakespeare
 • Rosyjska proza XIX wieku
 • Rosyjski modernizm dwudziestowieczny
 • Wzajemne relacje pomiędzy kulturą polską i żydowską w XX wieku
 • Szoa

 

3. Inne informacje:

 • Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Senior Fellow, (2008), Junior Fellow (1996)
 • Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, współzałożyciel, członek Rady Fundacji (2008 - )
 • Kwartalnik filozoficzny, Kronos. Metafizyka. Religia. Kultura, zastępca redaktora naczelnego (2007-)
 • Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1998-2000 (stypendysta)

Otrzymane nagrody

 • Nagroda Rektora UW przyznana za pracę magisterską (28.06.1994)
 • Nagroda Rektora UwB przyznana za pracę doktorską (10.10.2002)
 • Nagroda Rektora UwB przyznana za pracę naukową (2007)
 • Nagroda Rektora UwB przyznana za pracę naukową (2009)
 • Nagroda główna Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2011 w kategorii: Książka autora zagranicznego? za publikację Historii filozofii politycznej Leo Starussa i Josepha Cropseya (nagroda dla wydawcy)
 • Nagroda Rektora UwB przyznana za pracę naukową (2012)
 • Nagroda Rektora UwB przyznana za pracę naukową (2013)

 

4. Ważniejsze publikacje w języku polskim:

 • Przemoc i słowa. W kręgu filozofii politycznej Hannah Arendt, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2018
 • Rozanow, Przez śmierć, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2017 – wybór tekstów, przekład, wstęp, redakcja naukowa
 • W.H. Auden, Starożytni i my. Eseje o przemijaniu i wieczności, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2017 – wybór tekstów, przekład, wstęp, redakcja naukowa
 • W.H. Auden, Wykłady o Shakespearze, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2016 – przedmowa do drugiego wydania; 2015 –  przekład, wstęp i posłowie
 • Historia filozofii politycznej. Część druga, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2016 – wybór tekstów, współprzekład, autorstwo tekstów, wstęp, redakcja naukowa
 • Puszka z Pandorą, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2016
 • Umieram, więc jestem, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2016
 • Platon, Eutyfron, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2015; wstęp, wybór tekstów, redakcja naukowa, autorstwo tekstów, współprzekład
 • Hodowanie troglodytów. Uwagi o szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2014
 • The Ancients and Shakespeare on Time. Some Remarks on the War of Generations, Rodopi-Brill, Amsterdam-New York 2014
 • Wasilij Rozanow, Odosobnione (niemal na prawach rękopisu), Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2014; redakcja naukowa, współprzekład, posłowie
 • Jacob Taubes, Apokalipsa i polityka. Pisma mesjańskie, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2013; wstęp, wybór tekstów, współprzekład, redakcja naukowa
 • Podpis księcia. Rozważania o mocy i słabości, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2013
 • Hannah Arendt, Pisma żydowskie, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2012; wstęp, wybór tekstów, współprzekład, redakcja naukowa
 • Platon, Uczta, Sic!, Warszawa 2012; wstęp, wybór tekstów, redakcja naukowa, autorstwo tekstów
 • Hannah Arendt, W. H. Auden, Drut kolczasty, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2011; wybór tekstów, przekład, redakcja naukowa, przedmowa
 • Leo Strauss, Joseph Cropsey, Historia filozofii politycznej, Fronda / Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2010 – przedmowa, redakcja naukowa, współprzeklad
 • Man And His Enemies. Essays On Carl Schmitt, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2008 – przedmowa (wraz ze Svetozarem Minkovem), współredaktor tomu, autorstwo tekstów
 • Ontologia sukcesu. Esej przy filozofii Alexandre'a Kojève'a, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2006
 • Wojna pokoleń, Prószyński i ska, Warszawa 2006, redaktor tomu, autorstwo tekstów


Ważniejsze publikacje w językach konferencyjnych:

 • Sagacity of a Magnanimous Man. Notes on Nicomachean Ethics, „Kronos. Philosophical Journal”, vol. 7, 2018
 • The Polish School of Essay, „Kronos. Philosophical Journal”, vol. 7, 2018
 • Nothingness and Absence, „Kronos. Philosophical Journal”, vol. 6, 2017
 • The Man from Under Ground, „Kronos. Philosophical Journal”, vol. 6, 2017
 • Gods and Children: Shakespeare Reads The Prince, “Philosophy and Literature”, vol. 41, no. 1A, 2017
 • https://muse.jhu.edu/issue/37297
 • Вайна – гэта мастацтва, „Топос. Центр исследований по философской антропологии”, № 1-2, 2017
 • The Living Against the Dead, „Kronos. Philosophical Journal”, vol. 5, 2016
 • The Adventures of the Russian Soul, „Kronos. Philosophical Journal”, vol. 5, 2016
 • «Распалась связь времён»: памяти философа Шестова, [w:] “Культурное Пограничье” Льва Шестова, Киев 2016
 • A Colloquy on The End of The World. The Letters of Konstantin Leontiev and Vasily Rozanov, „Kronos. Philosophical Journal”, vol. 4, 2015
 • Об искусстве чтения и письма (замечания по поводу эссе Кожева о Юлиане Отступнике), [w:] История Философии: История Или Философия? Алёшинские Чтения, Москва 2015
 • Объять необъятное: о читательских поисках, находках и потерях, „Высшее образование в России” (11/2015)
 • Правители и философы (введение в чтение Кожева), “Вопросы Философии” (10/2015)
 • The Child of War, „Kronos. Philosophical Journal”, vol. 3, 2014
 • Rightful Pride or Rightful Disdain, [w:] An Atomizing Theatre, ed. J. Limon, A. Żukowska, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2014
 • Свобода, солидарность, деятельность: О практической философии Эдуарда Абрамовского в почти столетие со дня его смерти, [w:] Национальное своеобразие в философии, Москва 2014.
 • Прием Антихриста, [w:] Русская философская мысль ХХ века в контексте мировой философии, Москва 2013. Ten sam tekst ukazał się w portalu pravaya.ru http://www.pravaya.ru/look/23335
 • The Languages of Power/The Languages of Theatre and Art. A Critical Reading of Titus Andronicus
 • http://www.kronos.org.pl/index.php?23250,1215
 • Apocalypse and Politics. Some Remarks on Philosophy of Jacob Taubes, “Kronos. Philosophical Journal” vol. 2, 2013
 • Last Step in The Clouds, “Kronos. Philosophical Journal” vol. 1, 2012
 • Carl Schmitt and his Critic, [w:] Modernity and What Has Been Lost. Considerations on the Legacy of Leo Strauss, (ed. P. Armada, A. Górnisiewicz), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010; [w:] Modernity and What Has Been Lost. Considerations on the Legacy of Leo Strauss, St. Augustine’s Press, Indiana, 2010
 • http://www.amazon.com/Modernity-What-Been-Lost-Considerations/dp/1587315114
 • Incarnations of Leviathan, [w:] Man And His Enemies. Essays On Carl Schmitt, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2008
 • Two Approaches to the Tradition in Hannah Arendt’s Work [w]: The Legacy of Hannah Arendt in the Early 21st Century, “Filosofsko-Kulturologiczeskij Żurnal” 2 (19), 2008
 • United States and Europe – their ‘elective affinities’ from the perspective of the Trojan Ass, [w:] Where Europe is going? Leadership, Ideas, Values (ed. H. Taborska i J. Wojciechowski), Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2007
 • European Reception of the Anti-Christ, [w:] The New Europe. Uncertain Identity and Borders (ed. M. Kowalska), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007
 • Wise Kojève, [w:] Justice and the Transition (ed. Barry Gilbert & Lawrence P. King), Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna 1997

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Książki

 

Ontologia sukcesu. Esej o filozofii Alexandre'a Koj?ve'a, (Słowo/Obraz/Terytoria), Gdańsk 2006, s. 267

 

Redakcje

 

?Kronos. Metafizyka ? Kultura ? Religia? (Uniwersytet Warszawski, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego), zastępca redaktora naczelnego, 2007-

 

Leo Strauss, Joseph Cropsey, Historia filozofii politycznej, Fronda / Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2010; redakcja naukowa (wraz z Mikołajem Wiśniewskim)

 

Wojna pokoleń (Prószyński i S-ka) ? redaktor tomu, współautor; Warszawa 2006.